Λοιμοκαθαρτήριο

Το Λοιμοκαθαρτήριο είναι ένα πέτρινο εγκαταλελειμμένο κτιριακό συγκρότημα στο νότιο άκρο του λιμανιού, στην περιοχή Λαζαρέτα. Χτίστηκε το 1834 σε σχέδια του Weiler και αρχικά χρησίμευε ως χώρος όπου έμεναν σε καραντίνα οι ταξιδιώτες που έφθαναν στο νησί, ώστε να προστατεύονται οι γηγενείς από τη χολέρα και άλλες μολυσματικές ασθένειες. Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακή αλλά και σαν άσυλο φρενοβλαβών. Κατά την Κρητική επανάσταση, το 1866, χρησιμοποιήθηκε σαν καταφύγιο των Κρητών προσφύγων.

Λαζαρέττα
Ερμούπολη Σύρου